AQE advisors, a.s, třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
+420 730 154 275 Pracovní dny od 9:00 do 17:00

O projektu POVEZ II

POVEZ II je projektem Úřadu práce České republiky, díky kterému může získat úhradu až 100 % nákladů na vzdělávání Vašich stávajících a potenciálních zaměstnanců.

Proč POVEZ

 • Jedinečný nástroj pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců formu podpory jejich vzdělávání
 • Zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků
 • Motivační prostředek pro snížení fluktuace zaměstnanců

Co projekt nabízí

 • Příspěvek na obecné a specifické vzdělávání stávajících zaměstnanců
 • Refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení
 • Příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců

Kdo může žádat

 • Obchodní korporace
 • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) které mají zaměstnance
 • Státní podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou možnými potenciálními zaměstnavateli

Kolik peněz dostanete

 • Úhrada až 85 % nákladů na prezenční vzdělávací kurzy a odborná školení
 • Mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance účastnícího se vzdělávání ve výši až 33 000 Kč měsíčně
 • Celková dotace za vzdělávací aktivity a mzdové náklady ve výši až 500 000 Kč měsíčně

O společnosti AQE advisors, a.s.

 
AQE

Jsme přední česká vzdělávací a poradenská společnost poskytující služby subjektům  soukromého i veřejného sektoru. Kombinujeme přístup individuální pozornosti malé společnosti s uplatněním metodik a nástrojů velkých mezinárodních poradenských společností v řadě odvětví a specializací.

Na trhu působíme již od roku 1991. Díky naší dlouhé historii jsme schopni našim zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti a tým specializovaných poradců a lektorů. Naši experti přináší znalosti, iniciativu a kreativitu k řešení problémů napříč odvětvími s takovými výsledky, které nad očekávání naplňují zadané cíle.

Zaměřujeme se zejména na:

 • Řízení lidských zdrojů a vzdělávání
 • Strategické řízení
 • Organizační plánování
 • Procesní modelování 
 • Ekonomické poradenství

A v neposlední řadě na poradenství při čerpání dotací z fondů EU.

Více jak
2000
podpořených
projektů

Případové studie

PS 3: Velká tiskárna

Typ subjektu Akciová společnost Počet zaměstnanců 700-800 CZ-NACE subjektu Tisk a polygrafie, hutní výroba Obsahové zaměření vzdělávacích aktivit Jazykové vzdě...

Příklady školení

Vzdělávat se mohou všichni zaměstnanci Vaší společnosti v celé řadě obecných či specifických, akreditovaných i neakreditovaných kurzů.

 • Zdokonalení nebo získání dovedností, které zaměstnanci nezbytně potřebují ke své práci (např. práce s programem AutoCAD, SAP)
 • Získání a obnova osvědčení podle potřeb zaměstnavatele (např. svářečské průkazy)
 • Získání zcela nové kvalifikace – osvědčení s celostátní platností (např. profesní kvalifikace tesař nebo zedník podle Národní soustavy kvalifikací)
 • Zaškolení zaměstnanců při zavádění nových výrobních technologií, řídících systémů apod.
 • Odborné jazykové vzdělávání zaměstnanců, kteří v práci cizí jazyk aktivně používají (obvykle obchodní nebo technický jazyk)
 • A mnoho dalších.

Hledáte inspiraci pro vzdělávácí kurzy? Podívejte se do našeho katalogu a vyberte si kurz podle Vašich potřeb.

Nenašli jste vhodný kurz? Obraťte se na nás a vypracujeme vzdělávací program přesně na míru Vaší společnosti.

 katalog kurzů

Naši partneři

Domů